Skip to main content

Múzeumunk névadója

1989. május 11-én – az idők változtának eredményeként – intézményünk végre felvehette alapító igazgatója nevét. Erre az alkalomra új bronztábla került a múzeum főkapuja mellé, és a bölcskei erődből származó, félkörívben felállított római oltárkövek gyújtópontjában felállításra és felavatásra került a régen várt Wosinsky-szobor is. Az addig a múzeum folyosóján márványfülkében elhelyezett első szobor pedig néhány év múlva kijavítva a Szekszárd Belvárosi Plébánia Közösségi Házának udvarán nyert új elhelyezést.” Ezek a sorok egy szekszárdi híradásból származnak. A szobor Farkas Pál szobrászművész alkotása.

Wosinsky Mór (Tolna, 1854. március 28. – Szekszárd, 1907. február 22.) magyar apátplébános, régész, az MTA levelező tagja volt. 

1895-ben Tolna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának ülésén felajánlotta saját, ötezer darabból álló, illetve Apponyi Sándor régiséggyűjteményét múzeumalapítás céljára. Ezzel Szekszárdon megalakult Tolnavármegye Múzeuma, Wosinsky elnökletével pedig a Vármegyei Múzeumi Bizottság. 1899-ben nyitották meg az első kiállítást, amelyiket a gimnázium néhány termében helyeztek el. 1901-re a múzeum önálló épületet kapott, és elkészült a ma is álló múzeumpalota. Lengyelben, Apponyi Sándor hatására fordult az érdeklődése a régészet felé. Több külföldi tanulmányúton is részt vett. A legfontosabb feltárását 1882 és 1889 között a Lengyel község határában fekvő „Töröksánc”-on végezte. Több magyar és idegen nyelvű szakmai ismertetést is közölt. Jelentős a múzeumszervező tevékenysége is, amelyben nagy hangsúlyt fektetett a múzeum közművelődési tevékenységére is. A múzeumok és könyvtárak országos felügyelőjévé nevezték ki 1901-ben. Több magyar és külföldi tudományos társaság tagjává választották: 1889-ben az MTA Archaeológiai Bizottságának, 1890-ben a müncheni Antropológiai Társulatnak, 1891-ben pedig a római Arcadia Akadémiának. 1902-ben az MTA levelező tagjává választották. Az Országos Etnographiai Társulatban a paleantológiai osztály előadója volt. 

Nemzeti Zászló
ENG
DE
Close Menu
Adatkezelési tájékoztató
© 2023 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata